Lucani Pharsalia

Elkészült szakdolgozatok

A Collegium Hungaricum elsődleges céljának tekinti, hogy segítse tagjainak egyetemi tanulmányait. Az alábbiakban találhatják tagjaink szakdolgozatait, illetve - amennyiben még nem készültek el a dolgozatok, vagy valamilyen okból készítőjük nem kívánta teljes szövegét nyilvánosságra hozni - a szakdolgozatok rövid kivonatait, a témákhoz tartozó irodalomjegyzéket. Reméljük, hogy kezdeményezésünkkel segítségére lehetünk azoknak, akik szakdolgozati témát keresnek, vagy úgy érzik, elakadtak kutatásaikkal.

Amennyiben tagjaink nem csupán szakdolgozatukat küldték el Nekünk, nevük alatt olvashatjuk a tőlük érkezett anyagokat. Ha az itt hozzáférhető fájlokkal kapcsolatban bármilyen kérdésük lenne, azt természetesen eljuttatjuk a dokumentum szerzőjéhez.

Figyelembe kell azonban vennünk, hogy bizonyos szakdolgozatok évekkel ezelőtt készültek el, így elképzelhető, hogy szerzőjüknek azóta semmilyen kapcsolata nincs a klasszika-filológiával. A személyes kapcsolatfelvételre így csupán akkor kerülhet sor, ha a szerző az Önök megkeresésére pozitívan válaszol. Amennyiben a szerző már nem tud segítséget nyújtani, csupán a honlapról letölthető anyagok állnak tagjaink rendelkezésére.

 

Acél Zsolt: Orpheus és Pygmalion (teljes dolgozat)

Adorjáni Zsolt: Válogatott Pindaros-bibliográfia, különös tekintettel az I. 5. 56-58 sorára. (Bizonyos könyvek a szerző tulajdonában vannak, ezeket szívesen rendelkezésre bocsátja.)

Fodor Krisztina: Nagy Konstantin alakja a Panegyrici Latini tükrében (teljes dolgozat)

Kiss Erzsébet: Prudentius Dittochaeonja

Lakatos Bálint: "Pannoniae luctus" - egy humanista költői antológia 1544-ből (ismertetés)

Mabda László: A küzdelem az Aeneis II. énekében (tartalomjegyzék)