Lucani Pharsalia

Konferencia 2009

A

Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae (CHSEC)

IV. országos konferenciája

2009. május 29-30.

PPKE, BTK Piliscsaba, Egyetem út 1. Stephaneum, Pázmány-terem

PROGRAM

2009. MÁJUS 29. (PÉNTEK)

MEGNYITÓ: 11.30–11.45: MARÓTH MIKLÓS (MTA-PPKE)

1. ÜLÉSSZAK: 11.45–13.00

Elnök: HORVÁTH LÁSZLÓ (ELTE-EC)

11.45–12.00: Guba Ágoston: Empedoklési eredetű elemek Ovidius kozmogóniáiban

12.00–12.15: Kondákor Szabolcs: Scylla árulása

12.15–12.30: Delbó Katalin: Megjegyzések egy XIV. századi florilegiumhoz

12.30–12.45: Ötvös Zsuzsanna: A Janusnak tulajdonított Vocabularium (ÖNB Suppl. Gr. 45) provenienciája

12.45–13.00: Zergi Nóra: Papmonya, gezemicze, zobragbori

13.00–14.30: Ebédszünet

2. ÜLÉSSZAK: 14.30–15.45

Elnök: ZÓLYOMI GÁBOR (ELTE)

14.30–14.45: Bartos Fruzsina: Átokformulák az újasszír királyfeliratokban

14.45–15.00: Esztári Réka: "Mindaz, ami az asszonyokra tartozik, s mit férfi nem láthat": Egy mezopotámiai papnői cím értelmezési lehetőségei

15.00–15.15: Földi Zsombor: Ríbatum. Egy papnő archívuma az ókori Szipparból

15.15–15.30: Simkó Krisztián: A mezopotámiai vörös kő. A karneol szerepe az ékírásos forrásokban és az anyagi kultúrában

15.30–15.45: Sövegjártó Szilvia: A "gišgigal" a sumer irodalmi szövegekben: tartalmi, liturgikus vagy zenei egység?

15.45–16.15: Kávészünet

3. ÜLÉSSZAK: 16.15–17.45

Elnök: NAGYILLÉS JÁNOS (SZTE)

16.15–16.30: Gellérfi Gergő: Lucilius költészetének értékelése a római irodalomban

16.30–16.45: Solymosi Benedek: Varro Atacinus – Aeneis-hatások Apollónios tükrében

16.45–17.00: Hajdú Attila: Romulus alakja és megistenülése a korai római hagyományban

17.00–17.15: Janzsó Miklós: A Tabula Cebetis mint a sztoikus etika egy lehetséges forrása

17.15–17.30: Horti Gábor: A quadriburgium erődtípus meghatározása

17.30–17.45: Vámos Hanna: A középkor képe az ókorról (A Nürnbergi Krónika illusztrációi)

18.30-tól vacsora a konferencia előadóinak és az elnököknek a piliscsabai Szent István étteremben

2009. MÁJUS 30. (SZOMBAT)

1. ÜLÉSSZAK: 10.00–11.30

Elnök: MÉSZÁROS TAMÁS (PPKE)

10.00–10.15: Ligeti Dávid: III. Alexandros és molossosi Alexandros - párhuzamos életrajzok?

10.15–10.30: Illés Imre Áron: Hogyan lesz a törvényből bronztábla? A lex Flavia municipalis útja Baetica municipiumaiba

10.30–10.45: Farkas Anna: A visszaható névmás használata a latin nyelvben

10.45–11.00: Berkes Lajos: Későantik hitelszerződések Egyiptomból

11.00–11.15: Lakos Katalin: A nők helyzete a Buddha-kori Indiában

11.15–11.30: Mércz András: Tur Abdin – Kelet Athosa

11.30–13. 00: Ebédszünet

2. ÜLÉSSZAK: 13.00–14.30

Elnök: BÁCS TAMÁS (ELTE)

13.00–13.15: Jasper Kata: A Nyugati sivatag urának karriertörténete: egy óegyiptomi perszonifikáció és kultusza

13.15–13.30: Szántó Zsuzsanna: Az egyiptomi kereszténység gyökerei

13.30–13.45: Tortoriello Fiorella: A tekenu

13.45–14.00: Végh Zsuzsanna: "Halljon ő ujjongást..." – Észrevételek az abüdoszi Haker-ünneppel kapcsolatban

14.00–14.15: Kelenhegyi Andor: Szarvasmotívum az Ószövetségben

14.15–14.30: Schönléber Mónika: "Zalzala haila” – Ellentmondások a latin és az arab forrásokban

14.30–15.00: Kávészünet

3. ÜLÉSSZAK: 15.00–16.45

Elnök: FARKAS ZOLTÁN (PPKE)

15.00–15.15: Kovács Viktória: Strabón és a szíriai partvidék hellénisztikus és római topográfiája

15.15–15.30: Hamvas Gábor: Hercules temploma Silius Italicus Punica című eposzában

15.30–15.45: Vajner Balázs: Haditechnika és ókori tudomány

15.45–16.00: Bujdosó Ádám: Tudhatja-e Isten a jövőt? Aquinói Szent Tamás Isten előre tudásáról

16.00–16.15: Lovizer Lilla: Antik újkomédia a középkori Magyarországon

16.15–16.30: Kalotai Noémi: Werbőczy, a levélíró

16.30–16.45: Szebelédi Zsolt: Szófejtések és azok forrásai Cuspinianus Diariumában

 

A konferencia programja ide kattitntva tölthető le .pdf formátumban(jobb gomb, Hivatkozás mentése más néven).

 

Historia Colloquii

Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Classicae Philologiae post annum fatalem 1989 scientiae Europaeae fovendae atque unificandae causa fundatum est. Suboles tum succrescens classicae philologiae Hungaricae particeps fundationis erat. Attamen coeptum valde arduum paulo post defatigatum occidit.

Anno Domini 2006 nihilominus resurrexit et studio novae generationis et subsidio antiquorum fundatorum. Institutio nostra adnititur, ut lucubrationem in plerisque officinis Universitatum Hungaricarum classicae philologiae colendae consecratam adiuvet corroboret augeat. Ne sementis messe opulenta careat, concilium annuale convocatur, quo cives cuiuspiam universitatis non solum classicae, sed etiam Byzantii et medii aevi philologiae, necnon historiae Assyriae et Aegypti ceterorumque imperiorum orientalium studiosi labore artibus liberalibus dedito perseverantes fructus studii inter se communicare possint.

Anno 2007 Collegium de Josepho Eötvös nominatum, anno 2008 Universitas Szegediensis conventu exornato et orationibus in libro editis excelluit, anno autem currenti Universitas de Petro Pázmány nominata colloquio portum praebet. Omnibus, qui mense Maio, diebus 29-30 advenient, portae apertae erunt.