Lucani Pharsalia

Konferencia 2007

Collegium Hungaricum
Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae

 

II. országos konferencia
2007. április 13.
Eötvös József Collegium

 

Konferenciakötet letöltése (9.2MB, .pdf)

Képek a konferenciáról

9:00 Megnyitó: Horváth László
9:30-11:00: 1. ülésszak
elnök: Horváth László

Lakatos Bálint: Pannoniae luctus - egy humanista antológia és a Habsburg–lengyel törökellenes összefogás kísérlete, 1544
Ligeti Dávid: III. Alexandros és birodalma Livius Róma-képében
Ötvös Zsuzsa: Janus Pannonius Vocabulariuma
Juhász Erika: Solón, a salamisi követ
Berkes Lajos: Stílus és propaganda. Caesar prózaritmusa a Bellum Gallicum VII. könyvének alapján
Egedi-Kovács Emese: A rejtélyes görög könyv Chrétien de Troyes regényében

Kávészünet

11:30-13:00: 2. ülésszak
elnök: Pap Levente

Nédli Balázs: Catullus és Babits, a fordító
Lakos Katalin: Újabb kérdések a buddhizmus kutatásában
Vajda Olga: Anya- és dajkaistennők Pannoniában
Széll Gábor: Hydatius, az V. század gallaeciai krónikása
Illés Imre Áron: Egy mellőzött konjektúra a lex Irnitana 27. caputjában
Tóth Iván: Apologia Alexandru: Alexandros Thébai elleni hadjárata Arrhianosnál (An. 1, 7–9)

Ebédszünet

14:00-15:30: 3. ülésszak
elnök: Mayer Gyula

Kozák Dániel: Thébai költői: Statius és Pindaros
László Emese: A pontosi Hérakleidés elveszett Peri poiétikés kai tón poiétón című művéről
Tóth Anita: Mágikus halottkeltések Apuleius Metamorphosesében
Fodor Krisztina: Tres Galliae romanizációja a feliratok tükrében
Preseka Diotima: A Fasti és az idő
Jutai Péter: A Metamorphoses Daedalus-történetének földrajzi megközelítése
Acél Zsolt: Midas király ítélete Ovidius Metamorphoses című művében

Kávészünet

16:00-17:30: 4. ülésszak
elnök: Farkas Zoltán

Könczöl Miklós: Pleonexia és rétorika
Schäffer György: A rhétoriké techné fogalma Michaél Psellosnál
Könczöl-Kiss Erzsébet: Kép és szöveg Philostratosnál
Marton József: A reneszánszkori fordításelmélet sajátosságai Leonardo Bruni műveiben
Bujdosó Ádám: Nicolaus e Mirabilibus az előre elrendelésről
Adorjáni Zsolt: Lucanus görög műveltsége

Állófogadás