Lucani Pharsalia

Konferencia 2008

COLLEGIUM HUNGARICUM

SOCIETATIS EUROPAEAE STUDIOSORUM PHILOLOGIAE CLASSICAE

III. országos konferencia

2008. V. 20–21., Szeged, Egyetem utca 2.,

SZTE BTK Kari Tanácsterem


MÁJUS 20. (kedd)


10.30 Megnyitó

11.00–12.30 1. ülésszak

elnök: Wojtilla Gyula


Ábrahám Ádám
: Attila: zsarnok vagy példakép? Ransanus és Bonfini Attila-képének összehasonlító elemzése.


Kiss Attila
: Germán főisten ábrázolása Kölked-Feketekapú B.85. sírjának csatján.
Egy képi ábrázolás értelmezésének lehetőségei és korlátai.


Hajdú Attila
: A császárkultusz kérdése a Kr. u. 1. századi prooemiumokban.


Felföldi Szabolcs
: Hermés a Selyemúton? Titkosítási eljárások a belső-ázsiai dokumentumokon.


Ebédszünet


14.00–15.30 2. ülésszak

elnök: Lakatos Bálint


Ligeti Dávid
: Az antik historiográfia elemei Istvánffy Miklós Históriájában


Egedi-Kovács Emese
: Tetszhalál a középkori francia regényben.


Ikvahidi István
: Antik elemek Friedrich Dürrenmattnál.


Ferencz Zsófia
: A drámai egység kérdése a görögöknél.


Kávészünet


16.00–17.30 3. ülésszak

elnök: Adorjáni Zsolt


Jutai Péter
: Hitelesség és írói szándék viszonya Tacitus Germania című művében.


Lovizer Lilla
: Adalékok Vitéz János kancelláriai tevékenységéhez. Két királyi oklevél 1453-ból.


Tóth Iván
: Alexandros, az epikus hős.


Vajner Balázs
: Anonymi Auctoris: De rebus bellicis. Reformötletek a késő antikvitásból.


Vacsora a Halászcsárdában

MÁJUS 21. (szerda)

9.30–11.00 1. ülésszak

elnök: Jutai Péter


Illés Orsolya
: Megjegyzések Ió képi és szöveges ábrázolásához.


Bartos Fruzsina
: Álajtók az újbirodalmi nemesi sírokban Thébában.


Szántó Zsuzsanna
: Kereszténység és manicheizmus Egyiptomban.


Sövegjártó Szilvia
: Kettős accusativus az akkád nyelvben.


Kávészünet


11.30–13.00 2. ülésszak

elnök: Tóth Iván


Illés Imre Áron
: A törvény betűje és a törvény szelleme a lex municipialisokban.


Lakos Katalin
: A kereskedők gazdasági és társadalmi szerepe a Buddha-kori Indiában.


Széll Gábor
: Az 5–6. századi világkrónikák forrásai.


Vajda Olga
: Varázslás az ókorban.


Ebédszünet


14.30–16.00 3. ülésszak

elnök: Farkas Zoltán


Farkas Anna
: A se visszaható névmás mint az alanyazonosság kifejezője a latin nyelvben.


Berkes Lajos
: Egy fejezet Lukianos bizánci utóéletéből: a pseudo-lukianosi Timarion.


Kiss Béla
: Fasti a XVIII. századból.


Lakatos Bálint
: Pelei Tamás Erasmus-kötetének glosszái.


Kávészünet


16.30–18.00 4. ülésszak

elnök: Mészáros Tamás


Adorjáni Zsolt
: A Kharis tekintete Pindarosnál.


Horváth Erika
: Mítikus királykép a latin nyelvű lengyel krónikákban.


Torda Balázs
: A Thalés-karakter.


Preseka Diotima
: Brutus János Mihály, egy velencei humanista Báthory udvarában.